Home | Samenvatting | Fragment | Uit de Pers | Links | Over de schrijver

Home

Samenvatting

Fragment

Uit de Pers

Links

Over de schrijver

Over de schrijver

Zo´n 15 jaar geleden kreeg Paul van Daalen, werkend voor de Rijksluchtvaardienst, voor het eerst te maken met plannen voor nieuwe luchtschepen in Nederland. Hij werd de projectleider die moest beslissen over de certificatie van deze nieuwe zeppelins. Helaas zijn de plannen niet verder dan de tekentafel gekomen, maar ze vormden wel de basis voor het schrijven van dit boek.

 

“Nederland en de Zeppelins”

Paul van Daalen

“De eeuw van het dak”

Als kleine jongen heeft Paul van Daalen vele uren doorgebracht bij het nabijgelegen vliegveld Ypenburg, kijkend naar opstijgende en landende straaljagers. Het was voor hem dan ook een logische stap om vliegtuigbouw te gaan studeren.

Na een verblijf van 3 jaar in Israel is hij de luchtvaartwereld ingestapt en gaan werken bij Fokker. Toen Nederlands enige vliegtuigfabrikant 22 jaar later failliet ging kon hij gelukkig de overstap maken naar de Rijksluchtvaartdienst. Hier heeft hij zich bezig gehouden met de certificering van kleinere vliegtuigen maar ook met die van luchtschepen, een tot dan toe onontgonnen terrein. Samen met het duitse Luftfahrt Bundesamt heeft Paul van Daalen tussen 1998 en 2000 voorschriften voor luchtschepen opgesteld, die qua uitvoerigheid en gedetailleerdheid vergelijkbaar zijn met de bestaande veiligheidseisen voor Boeings 747. Tot aan zijn pensionering in 2009 werkte hij als Project Certification Manager bij de European Aviation Safety Agency (EASA) in Keulen.

Zijn jarenlange lidmaatschap van het bestuur van Vereniging Oud Heemstede – Bennebroek, was voor Paul van Daalen een aanleiding om het verhaal in dit boek in het historische Heemstede te laten plaatsvinden.

Paul van Daalen is gehuwd en heeft 2 volwassen dochters.

©2007-2012